Nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan

Chúng tôi có một Nhà máy hiện đại được khánh thành vào tháng 2 năm 2020 với máy móc công nghệ cao, cung cấp cho chúng tôi năng lực sản xuất và Xuất khẩu/Phân phối.

Nhà máy bao gồm nhiều tòa nhà riêng biệt và liên thông với tòa nhà văn phòng chính ở lối vào.

Phòng thí nghiệm được trang bị nguồn nhân lực và kỹ thuật không chỉ để kiểm soát chất lượng của từng lô phụ gia mà còn cả các chất phụ gia cải tiến.

viTiếng Việt