COVID-19 TRÌ HOÃN TRIỂN LÃM THỦY SẢN TOÀN CẦU TẠI BARCELONA

Những lo ngại và sự không chắc chắn tiếp tục gây ra bởi tình hình Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới, khiến phiên bản 2021 này phải hủy bỏ một lần nữa. Phiên bản thứ 28 của Triển lãm Hải sản Toàn cầu/Toàn cầu Chế biến Hải sản sẽ diễn ra vào ngày 26-28 tháng 4 năm 2022. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể gặp lại khách hàng và bạn bè của mình một cách trực tiếp. Chúng tôi nóng lòng muốn xem […]

COVID-19 TRÌ HOÃN TRIỂN LÃM THỦY SẢN TOÀN CẦU TẠI BARCELONA Đọc thêm "