Hội chợ triển lãm hải sản toàn cầu

TRIỂN LÃM TẠI vietfish 2002

Sau 2 năm Triển lãm Thủy sản này không thể diễn ra vì đại dịch và tình hình dần dần trở lại bình thường, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam sẽ diễn ra. Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam),

TRIỂN LÃM TẠI vietfish 2002 Đọc thêm "

COVID-19 TRÌ HOÃN TRIỂN LÃM THỦY SẢN TOÀN CẦU TẠI BARCELONA

Những lo ngại và sự không chắc chắn tiếp tục gây ra bởi tình hình Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới, khiến phiên bản 2021 này phải hủy bỏ một lần nữa. Phiên bản thứ 28 của Triển lãm Hải sản Toàn cầu/Toàn cầu Chế biến Hải sản sẽ diễn ra vào ngày 26-28 tháng 4 năm 2022. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể gặp lại khách hàng và bạn bè của mình một cách trực tiếp. Chúng tôi nóng lòng muốn xem

COVID-19 TRÌ HOÃN TRIỂN LÃM THỦY SẢN TOÀN CẦU TẠI BARCELONA Đọc thêm "

viTiếng Việt