COVID-19 TRÌ HOÃN TRIỂN LÃM THỦY SẢN TOÀN CẦU TẠI BARCELONA

Những lo ngại và sự không chắc chắn tiếp tục gây ra bởi tình hình Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới, khiến phiên bản 2021 này phải hủy bỏ một lần nữa.

28th phiên bản Triển lãm Hải sản Toàn cầu/Chế biến Hải sản Toàn cầu sẽ diễn ra từ ngày 26-28 tháng 4 năm 2022.

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể gặp lại khách hàng và bạn bè của mình một cách trực tiếp.

Chúng tôi rất nóng lòng được gặp tất cả các bạn tại Barcelona vào ngày 26-28 tháng 4 năm 2022!

viTiếng Việt