Giải pháp phụ gia hải sản

Bí quyết và công nghệ Châu Âu.

Đội ngũ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm và thủy sản.

Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các giải pháp khác cho các nhu cầu và yêu cầu khác nhau; chúng tôi có thể nghiên cứu nhu cầu của bạn, phân tích sản phẩm và quy trình của bạn và cung cấp cho bạn công thức phù hợp cho mọi nhu cầu.

Tin tức gần đây:

Pha lê

Giá trị và mục tiêu của chúng tôi

crystal

viTiếng Việt