เท็กซ์ฟิช พลัส – TEX IB20

ปรับปรุงคุณภาพและคุณค่าของปลาทูน่าของคุณ รักษาและยืดอายุรูปลักษณ์ที่สดใหม่ รักษาเสถียรภาพและเพิ่มสีตามธรรมชาติ ชะลอการเกิดออกซิเดชันและความหืน ความสามารถในการกักเก็บน้ำและกักเก็บได้มากขึ้น ปรับปรุงผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สามารถใช้กับเนื้อปลาและเนื้อซี่โครงต่างๆ ได้ ป้องกันการสูญเสียน้ำหนักในระหว่างการแช่แข็ง ,การจัดเก็บ,การละลายและการปรุงอาหาร ยืดเยื้อ […]

เท็กซ์ฟิช พลัส – TEX IB20 อ่านเพิ่มเติม "