ชุดสารเติมแต่ง CEPHATECH

ชุดสารเติมแต่ง CEPHATECH
สารกักความชื้นและสารสร้างพื้นผิวสำหรับปลาหมึก
แต่ละผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อการรักษาโดยเฉพาะสำหรับปลาหมึก ปลาหมึก และปลาหมึกยักษ์ที่ไม่มีผิวหนังและ/หรือติดหนัง

ชุดสารเติมแต่ง CEPHATECH อ่านเพิ่มเติม "