Το εργοστάσιό μας στην Ταιλάνδη

Έχουμε ένα σύγχρονο Εργοστάσιο που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που μας παρέχουν τη δυνατότητα για την κατασκευή και την εξαγωγή/διανομή των προσθέτων μας σε όλο τον κόσμο. Το Εργοστάσιο περιλαμβάνει πολλά ξεχωριστά και συνδεδεμένα κτίρια με το κεντρικό κτίριο γραφείων στην είσοδο.

Εργαστήριο εξοπλισμένο με τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους όχι μόνο για τον έλεγχο της ποιότητας κάθε παρτίδας των προσθέτων μας, αλλά και για τη συνέχιση της Ε&Α για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων πρόσθετων.

Εργοστάσιο παραγωγής πούδρας μετά από μια αποτελεσματική ροή διαδικασίας παραγωγής και συσκευασίας των πρόσθετων σκόνης μας.

Εργοστάσιο παραγωγής υγρών με πλήρως εισαγόμενες αυτόματες γραμμές ακολουθώντας τις πιο αυστηρές διαδικασίες και κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων.

Κτίριο Αποθήκης για την κατάλληλη αποθήκευση Πρώτων Υλών ανάλογα με τις ανάγκες για καθεμία από αυτές.

Μια άλλη Αποθήκη είναι η αποθήκευση τελικών προϊόντων από όπου γίνονται αποτελεσματικά οι φορτώσεις στους πελάτες.

elΕλληνικά