Σειρά πρόσθετων CEPHATECH

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ CEPHATECH
Συγκρατητές υγρασίας και υφές για κεφαλόποδα.
Καθένα από αυτά έχει σχεδιαστεί για την ειδική περιποίηση σουπιών, καλαμαριών και χταποδιών χωρίς δέρμα ή/και με δέρμα.

Σειρά πρόσθετων CEPHATECH Διαβάστε περισσότερα "